kripto para bayan doktor Vimeo beğeni satın al deneme bonusu veren siteler en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri bahis tahminleri Güvenilir bahis siteleri instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al Bahis siteleri
7.6 C
New York kenti
Cuma, Mart 24, 2023

Buy now

spot_img

Piyasadan haberler

AGHOL… 19.08.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda İştirak Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan saatlik araç kiralama şirketi Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin (MOOV) sermayesini temsil eden payların %75’inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.’ne satılmasına yönelik bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanarak ilgili pay devrine ilişkin gerekli süreçlerin başlatıldığı belirtilmişti. Bu çerçevede, pay devrine ilişkin Rekabet Kurulu izni alınmış olup, bağlayıcı devir ve ortaklık sözleşmeleri taraflarca imzalanmıştır. 19.08.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, taraflarca sağlanmış mutabakata göre MOOV’un sermayesini temsil eden payların %75’inin devir bedeli, 16.000.000 USD tutarı üzerine MOOV’un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın %75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacaktır. Bu hesaplama sonucunda toplam payının devir bedelinin yaklaşık 23.000.000.- USD seviyesinde olacağı tahmin edilmekle birlikte kesin tutar devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte belli olacaktır. Devir işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

ALCTL… Şirket ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, 2016 yılında imzalanmış olan Sistem, Donanım, Yazılım, Bakım ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında toplamda 6 milyon ABD doları tutarında, GPON ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni iş emri imzalanmıştır.

ARCLK… 30.06.2021 tarihli açıklamamızı takiben, beyaz eşya üreticisi Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.’nin (“Whirlpool Global”) Türkiye’de Whirlpool markalı soğutucu ve çamaşır makinası üretim faaliyetlerinde bulunan %100 iştiraki Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) (güncel unvanı Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.) Arçelik A.Ş. bünyesine katılması sonrasında 30.06.2021 tarihli kapanış finansal tabloların denetimi tamamlanmıştır. 31.12.2020 dönem sonu denetlenmiş finansal tabloları üzerinden 78,3 milyon Euro olarak hesaplanan ve Whirlpool Global’e ödenen hisse satın alma bedeline ek olarak kapanış tarihi itibariyle denetlenmiş finansal tablolar baz alınarak hesaplanan sabit kıymetler dışındaki varlık ve borçlardaki değişim için Whirlpool Global’e 480.000 Euro ilave ödeme yapılmıştır. Ayrıca, kapanış tarihi itibariyle geçerli kurlar ile yaklaşık 9 milyon Euro olarak hesaplanan vergi varlıkları, devir bedeli hesaplanırken dikkate alınmamış olup, 31 Aralık 2023 tarihine kadar bu tutarın tahsil edilebilen kısmı Arçelik A.Ş. tarafından Whirlpool Global’e ödenecektir.

BMSCH… Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu fabrikamız çatısı üzerine Yıllık 657 KWP (879.540 Kw) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı için VTN Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlanmış olup, üretime Ocak 2022’de başlanacaktır. Gerekli izinler için başvurular yapılmış olup, yatırım hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Söz konusu alım, yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası teşviki ile yapılacaktır.

COSMO… Cosmos Yatırım Holding A.Ş.’nin (Şirket) 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 6.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı ile beraber toplam satış hasılatı tutarı 5.332.812 TL’ye karşılık gelecek adet ve nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak Şirket ortakları Hakan ERTAÇ, Sıtkı Murat AŞIK ve Mehmet AKÇAY’a satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin; sermaye artırımına konu nominal pay tutarının, payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu nominal değer ve prosedür uyarınca belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle onaylamasına -Hakan ERTAÇ, Sıtkı Murat AŞIK ve Mehmet AKÇAY tarafından verilen, ihraç edilecek payların söz konusu ortakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satılmayacağına ilişkin taahhütlerin MKK’ya iletilmesine, karar verilmiştir.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, “İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap 3. Kısım” kapsamında, 853 Ada 10 Parselde 329 adet olan konut sayısı 388 adet ve 13 adet olan ticari ünite sayısı değişmeyecek şekilde revizyona gidilmiş olup, toplam 401 adet Bağımsız Bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatları 19.10.2021 tarihinde alınmıştır.

ESEN, NATEN… 24.05.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olan Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için KDV hariç 1.690.000 Amerikan Doları bedelle sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) kabulü yapılmıştır.

HEDEF… Hedef Holding payları, 22/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 300.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

INFO, IYF… Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRLSM)’nin 21.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden BRLSM paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak BRLSM ile 21.10.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup, likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.’ye gerekli başvuru yapılacaktır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB…Rekabet Kurulu’nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı, Bankamızca Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılmış olan iptal davasının Bankamız aleyhine sonuçlandığı ve söz konusu İdare Mahkemesi kararına karşı Bankamızca Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu, temyiz talebin Danıştay tarafından reddedildiği ve Bankamızca karar düzeltme başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu kararın Bankamız lehine bozulmasının akabinde ilk derece mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesinin anılan Danıştay kararına direnerek bozma kararına uymamaya ve davanın reddine karar vermesi üzerine Bankamız tarafından kararın bozulması amacıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz başvurusunda bulunulmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca; Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.

KONTR… Rusya Fedarasyonu’nda İş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak için gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesine, -15.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda sözleşme aşamasına geçildiği duyurulan “Rusya Federasyonu Moskova oblastı ‘Mini Termal Power Plant Zaraisk-1&2” projesi süreciyle ilgili olan tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmesine ve Rusya Fedarasyonunda bağlı ortaklık veya iştirak şeklinde yeni bir şirket kurulmasına, -Bu hususlarda gerekli her türlü iş ve işlemlerin yapılması için Özgür Kufacı, Giray Alkın Ilıca ve şirket genel müdürü Osman Şahin Köşker’in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvurunun, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 KONTR… Ar-Ge yatırımlarından olan IoT Platformu, 2018 yılından beri Kontrolmatik Mühendis ekibi tarafından ArGe Projesi kapsamında geliştirilmektedir. IoT Platformu, kendi üretimimiz olan sensörler ve modüller aracılığıyla milyonlarca veri toplayabilen ve gerçek zamanlı analizini gerçekleştirebilen etkileşimli bir platformdur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gelecek iş planında IoT segmentinin Kontrolmatik bünyesinde bir marka altında devam ettirilmesine karar verilmiş ve geliştirilen sensör ve modüller gibi ürünlerle beraber IoT platformunun Controlix markası adı altında ilerlemesi kararı alınmıştır.

LOGO… Şirket Yönetim Kurulu’nun ekli 19/10/2021 tarih ve 2021/30 sayılı kararı ile, Şirket Yönetim Kurulu’nun 07/09/2021 tarih ve 2021/28 sayılı Kararı’na istinaden başlanılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında, SPK’nın 14/10/2021 tarih ve 53/1539 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, Şirketin oy hakkı veren paylarının % 100’üne sahip olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi’ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle Şirket çatısı altında birleşmelerine karar verilmiştir.

MGROS… Yeni bir bağlı ortaklık kuruluşu… Müşterilerin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacak olup, söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10.000.000 TL olacaktır.

OZRDN… Şirketin Yönetim kurulunun 06.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden 17.062,08 m2 arsanın satışı gerçekleşmiştir.

PEKGY… Şirket Almanya’da kurulu ve 25.000 Euro sermayeli Nordstern Düsseldorf GmbH unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %89’unu satın almak üzere ilişkili taraflarından Peker GMBH ile bir ön sözleşme imzalamıştır. Söz konusu payların değeri Almanya’da kurulu Kieffer Stübben Partner mbB firması tarafından hazırlanan 21.10.2021 tarihli değerleme raporunda 5.899.753,66 Euro olarak takdir edilmiş olup, satın alma bedeli de 5.850.000 Euro olarak belirlenmiştir. Nordstern Düsseldorf GmbH, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 8.891 m2 büyüklüğünde bir arsaya sahip olup, anılan arsa üzerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Nordstern Düsseldorf GmbH Şirketin 2021 yılı içinde gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan “Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu”nda belirtilen yatırımlardan biri olmayıp, söz konusu satın alma bedeli sermaye artışından sağlanan fondan karşılanmayacaktır.

 RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında firmamıza 1.500.000 adet ürün siparişi verilmiştir

SNKRN… Şirket Yönetim Kurulu tarafindan 21.10.2021 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, -Senkron Güvenlik’in faaliyet alanlarında çalışılmak üzere İngiltere’de şube açılmasına, -Şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Related Articles

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0BeğenenlerBeğen
3,749TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone
- Advertisement -spot_img

Latest Articles